Vítejte...

Ordinace klinické psychologie funguje od 1. 1. 1997 jako nestátní zdravotnické zařízení ambulantní formy pro děti a dospělé.

Spektrum poskytované péče je postavené na psychodiagnostice a psychoterapii ( bližší informace v sekci: zaměření ordinace)

S ohledem na potřeby našich dětských i dospělých pacientů se rozsah poskytovaných služeb posunul na poměrně komplexní způsob terapie, zahrnující nejen diagnostiku a psychoterapii, ale i možnost propojení více způsobů, jak pracovat na zmírnění či odstranění starostí a problémů, pro něž k nám děti i dospělí přicházejí.

Společným heslem mnoha způsobů terapie i nadstandardních aktivit je oblast psychosomatiky, na kterou je naše ordinace hodně zacílená.

V rámci této komplexnosti je zahrnuta i možnost spolupráce s řadou dalších odborníků a aktivit, které jsou již nad rámec běžné ambulantní péče klinického psychologa.

Tato forma péče se jeví jako dobře zvolená a prochází stále rozvojem a změnami podle získaných zkušeností, zpětné vazby klientů a potřebami, které přináší dnešní, poměrně náročná doba.